Taal:
Buffer print
Deze print is geen Uniface toepassing, naar dient om de afstand tussen de toepassingen en de computer te kunnen vergroten. Tevens voorkomt de bufferprint een te grote belasting van de computerbus.
De buffer/drivers op de print zorgen voor optimalisatie van de data-overdracht tussen de computer en de applicaties. Tevens kan met deze print de voeding van de uniface-printen losgeschakeld worden van de computer-voeding.
Opmerking:

Indien de Uniface-printen van uit de computer van spanning voorzien worde, is de positie van jumper J1 zodanig, dat de pennen het dichtst bij condensator C4 gebruikt worden. Bij een eigen Uniface voeding gebruikt men de twee pennen, die het verst van C4 liggen. De +5 Volt wordt dan gesoldeerd aan het punt '+ 5V EXTERN' (zie tekening), de AARDE kan vastgesoldeerd worden aan het buitenste soldeerpunt van condensator C4, 'kenmerk'( ELCO - electrol. 68 uF/16V).
Aansluitingen:

De verhoogde header (print-connector) dient aangesloten te worden aan de bandkabel, die verbonden is aan de computer-interface. De op de print liggende header wordt verbonden aan de bandkabel van de Uniface-printen.
(Click op het plaatje)
(Click op het plaatje)
---